• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/gaziantepingilizceders/
Üyelik Girişi
Konu Anlatımları
İngilizce Paylaşımlar
Site Haritası

Preposition (Edat) Kullanımı 1

Preposition Kavramı

İsimler yer veya zaman anlamı kazandıklarında önlerine bazı ekler alırlar. Bu ekler onlara bir yön kazandırır ve cümle içinde anlam süslemesi yaparlar. Türkçede yüklem sonda bulunduğundan cümle kuruluşu sona doğrudur ve bu ekler kelimelerin sonlarında bulunurlar oysa İngilizcede yüklem baştadır ve cümle kuruluşu başa doğru gider. Sonuç olarak preposition ( edat ) olarak adlandırdığımız bu ekler de kelimelerin başlarına gelir.

Yarın babasını hastaneye götürecek.

He götürecek his baba ye hastane yarın

He
 götürecek his baba to hastane yarın.

Türkçede                      İngilizcede

okuldada okul
bahçedede bahçe
yıllardırdır yıllar
masadada masa
üç saat içindeiçinde üç saat
kitap hakkındahakkında kitap
Tom ileile Tom
ağacın altındaaltında ağaç
Ankara’dandan Ankara
okulaokul

Aşağıda karşımıza çıkabilecek en temel kelimeler verilmiştir.

in           içinde                 at                 de-da

on          üzerinde            with              ile

under    altında               about            hakkında

for         için, dır-dir         to                  ye-ya

from     den-dan              between      arasında

Aşağıdaki örnekleri dikkatlice inceleyiniz .

in bahçe                bahçede
in okul                   okulda
in İstanbul             İstanbul’da
in üç saat              üç saat sonra
in 1945                  1945’te
in Haziran             Haziran

at 5                       saat 5 ‘de
at tahta                 tahtada
at ev                     evde

 on masa               masada
on cadde              caddede
on Pazartesi         Pazartesi
on duvar               duvarda

 with Linda            Linda ile
with me                benimle

for Peter               Peter için
for us                    bizim için
for günler             günlerdir
for yıllar               yıllardır

to İzmir                İzmir’e
to okul                 okula
to iş                     işe
to bahçe              bahçeye

from Manisa        Manisa’dan
from you              senden

between them     onların arasında
about mektup      mektup hakkında
under masa         masanın altında

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız preposition’ların tamamının İngilizce Gramerinde orijinal anlamları olduğu gibi bazen cümle içlerinde kelimelerle yan yana gelerek  kendi anlamları dışında farklı anlamlar ortaya çıkarabilirler. Bu anlam ve kullanım özellikleri her ne kadar ilerideki konularda ayrıntılı incelenecekse de bu aşamada preposition’lar hakkında genel bir bilgi vermenin faydalı olacağı inancındayım. 

Aşağıda bundan sonra karşımıza çıkabilecek tüm preposition’lar kullanım sahalarına göre ele alınmıştır. 

1. Kendi Anlamlarında Kullanımları:

Daha evvel de değindiğimiz gibi tüm preposition’ların kendi orijinal anlamları vardır ve bunlar cümle içinde isimlerin önlerine gelerek onları “yer-zaman-özellik" olarak konumlandırırlar. 
 

across     

karşısında

at the beginnig of

başlangıcında

against       

karşısında 

at the end of

sonunda

opposite     

karşısında

through       

içine doğru

behind           

arkasında

into             

içine doğru

at the back of    

arkasında

onto              

üzerine doğru

in front of

önünde

on the corner of  

köşesinde

at the bottom of     

en altında

on the left of

solunda

in the middle of

ortasında

on the right of

sağında 

at the top of  

en üstünde

on         

üzerinde

at               

de-da

over        

üzerinde

around

etrafında,cıvarında

in

içinde

beside          

yanında

until       

….kadar

next to 

yanında

by         

kıyısında, en geç

beyond 

ötesinde,ardında

to           

ye,ya

near           

yakınında

under        

altında

from           

den-dan

with       

ile

among     

arasında

without         

siz-sız

between

arasında

for

için, dir-dır

Yukarıda en genel hatları ile en çok kullanılan preposition’lar verilmiştir. Bunlar isimlerin önlerine gelerek onlara anlam derinliği katarlar. Aşağıda ise yine orijinal anlamlı preposition’ların tarihlerle kullanımları verilmiştir. Dikkatle inceleyerek aralarındaki kullanım farklarını ayırt etmeye çalışın.
 

Günlerde   “ on “  kullanılır.
 

on Monday     

Pazartesi günü

on Saturday

Cumartesi günü

on Friday

Cuma günü


Aylarda “ in “  kullanılır.


in June      

Haziranda

in July

Temmuzda

in April

Nisanda


Saatlerde  “ at “  kullanılır.

at 5 o’clock

saat 5’de

at 8 o’clock 

saat 8’de

at 7.15

7.15’de

at half past 10 

on buçukta


Zaman dilimi içinde “ in “ kullanılır. 
( sonra anlamı verir.)

in two hours

iki saat sonra

in five minutes

beş dakika sonra

in ten seconds

on saniye sonra

in 15 years

15 yıl sonra


Sürüklemelerde “ for “ kullanılır.

for years

yıllardır

for 25 days

25 gündür

for 2 weeks

2 haftadır

for a long time

uzun zamandır


Sürüklemelerde  “ since “ kullanılır.

since 1946                

1946’dan beri

since December

Aralıktan beri

since last night  

dün akşamdan beri

since Monday   

Pazartesinden beri

since 2 o’clock

saat 2’den beri


Sürüklemelerde “ until “ kullanılır.

until morning

sabaha kadar

until last year

geçen yıla kadar

until 6 o’clock

saat 6’ya kadar

until now

şimdiye kadar


Sürüklemelerde “ by “ kullanılır.

by Christmas

en geç Noel’e kadar

by the 1st of June

en geç 1 Haziran’a kadar

by this time next year

en geç gelecek yıl bu zamana kadar

by tomorrow

en geç yarına kadar


Sayısal tarihlerde “ in “ kullanılır.

in 1978 

1978 yılında

in 1954

1954 yılında


Özel durumlarda “ at “ kullanımı

at Christmas

Noel’de

at dawn

şafakta

at last

sonunda

at long last

en sonunda

at first

ilk önce

at midday

öğleyin

at midnight

gece yarısı

at night

geceleyin

at noon

öğleyin

at once

derhal

at sunset

günün batışında

at the beginning

başlangıçta

at home

evde


2. Ek Halinde Anlamsız Olarak Kullanımları:

Dikkat edilirse 1.maddede preposition’ların orijinal anlamları üzerinde duruldu. Fakat her zaman preposition’lar kendi orijinal anlamlarını vermezler. Bazı isim, sıfat veya fiillerin sonlarına eklenerek birleşik yazılıp söylenir ve onların kuyruğu görevi üstlenirler. Bu tip kullanımlarda kesinlikle özel bir anlam üstlenmeyip ek durumundadırlar ve öylece kelimelerde birlikte bilinmeleri gerekir. 

Unutmayın ki tüm bunlar zaman içinde kullanıla kullanıla öğrenilecek şeylerdir. Aşağıda yer alan örneklerdeki eklerin hiç bir anlamlarının olmadığına dikkat edin.

listen to                       dinlemek                             insist on             ısrar etmek
look forward to             dört gözle beklemek             interested in        ilgilenmek
have difficulty in           zorlanmak                           afraif of                korkmak
angry with                  kızgın olmak                         look at                bakmak
happy with                 mutlu olmak                          point at               doğrultmak


3. Ek Halinde Anlam Değiştiren Özellikte Kullanımları: 

Bu kategoride ise preposition’lar kelimelerin sonlarına gelerek kelimelerin orijinal anlamlarını kaybettirip onlara yeni anlamlar verirler. Artık kelime ve preposition’lar kendi anlamlarını yitirmiş üçüncü bir anlam ortaya çıkarmışlardır. Bu tip kelimelerin özel bir yapılış kuralı yoktur ve ayrı ayrı bilinmeleri gerekir. Bu kelimelere “deyimsel fiiller" denir. Aşağıda bir kaç örnek verilmiştir.

give          vermek      up        yukarısı            give up         terk etmek, bırakmak 
carry        taşımak     on        üzerinde           carry on      devam etmek
go             gitmek       on        üzerinde           gon            devam etmek
find           bulmak      out       dışarısı             find out       öğrenmek 


                                               PREPOSITION KULLANIMLARI
  Anlamları Olan               Ek Halinde Anlam Değiştirmeyen          Ek Halinde Anlam Değiştiren
on masa .... masada                          insist on .... ısrar etmek                             go on .... devam etmek


Yukarıdaki bütün bilgiler kitabın ilerideki konularında ayrıntılı olarak incelenecek ve kelimeler kullanıldıkça, karşımıza çıktıkça özümsenecektir. 
Bu yüzden şu aşamada ek halindeki preposition’ların varlığı sadece felsefi olarak bilinmeli gün geçtikçe artan deneyimlerle bu bilgiler yerlerine oturtulmalıdır. 

Aşağıdaki boşluklara gelebilecek  en uygun preposition’ları  bulunuz. 

Bahçede                             ……  in  ……...                      
Aylardır                              ………………..
Türkiye hakkında                ………………..                      
Ağacın altında                     ………………..
Geceleyin                           ………………..                      
Parasız                                ………………..
Çantasında                         ………………..                      
Kasada                               ………………..
Duvarda                             ……………….. 
5 senedir                            ………………..
1575’den bu yana              ………………..                    
Ellerinle                              ………………..
Dün akşam                         ………………..                      
İşe                                     ………………..
Uzun zamandır                   ………………..                      
Babasından                        from his father 
Caddede                           ………………..                      
Bensiz                               ………………..
Tom ile                             ………………..                      
Caddenin sonunda            ………………..
Antalya’dan                      ………………..                      
Nehir kıyısında                  ………………..
Kumdalda                         ………………..                      
Arabamın önünde              ………………..
Üç saat içinde                    ………………..                      
Evimize yakın                     ………………..
Yerde                               ……  on  ……..                       
Günün başlangıcında          ………………..
Paris’e                              ………………..                      
Caddenin karşısında          ………………..
Masaların arasında            ………………..                      
Gençliğimden bu yana       ………………..             
Bizim için                          ………………..                      
Dağın ardında                   ………………..
Evde                                ………………..                      
Senin için                          ………………..
Mektupla ilgili                   ………………..                      
Dakikalardır                     ……  for  ……..
Ocakta                             ………………..                      
Tom’un arkasında            ………………..
Geçen haftadan beri         ………………..                     
Bu güne kadar                  ………………..
İstanbul’da                       ………………..                      
En geç pazara kadar         ………………..
İstanbul’a                         ………………..                      
Sabaha kadar                   ………………..
İstanbul’dan                     ………………..                      
Filmin sonunda                 ………………..
İstanbul’a kadar               ………………..                     
Hafta sonunda                  ………………..
Salı günü                           .. on Tuesday …                      
Kısa zamanda                   ………………..

Benimle                            ………………..                      
Yarın                                ………………..
11.30’da                          ………………..                      
Dün                                  ………………..
Sabahları                          ………………..                      
Bu günlerde                      ………………..
En geç yarına kadar          ………………..                      
Yüz yıldır                          ………………..
Saat 4’e kadar                  ………………..                      
Masanın altında                 
………………..

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam2
Toplam Ziyaret67674
Hava Durumu
Seviye Tespit Sınavı

Seviye Testi TIKLAYIN

 

Instagram
 Gaziantep İngilizce Kurs
Facebook
Sözlük