gaziantep ingilizce; gaziantep ingilizce özel ders; gaziantep toefl; gaziantep ielts; gaziantep yds; gaziantep teog; gaziantep özel ders; gaziantep ingilizce kurs; gaziantep ingilizce; gaziantep toefl dersleri; gaziantep yds dersleri; gaziantep ielts dersleri
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/gaziantepingilizceders/
Üyelik Girişi
Konu Anlatımları
İngilizce Paylaşımlar
Site Haritası

Edatlar

Preposition Kavramı


İsimler yer veya zaman anlamı kazandıklarında önlerine bazı ekler alırlar. Bu ekler onlara bir yön kazandırır ve cümle içinde anlam süslemesi yaparlar. Türkçede yüklem sonda bulunduğundan cümle kuruluşu sona doğrudur ve bu ekler kelimelerin sonlarında bulunurlar oysa İngilizcede yüklem baştadır ve cümle kuruluşu başa doğru gider. Sonuç olarak preposition ( edat ) olarak adlandırdığımız bu ekler de kelimelerin başlarına gelir.

Yarın babasını hastaneye götürecek.

He götürecek his baba ye hastane yarın

He götürecek his baba to hastane yarın.

Türkçede İngilizcede

okulda     da okul
bahçede     de bahçe
yıllardır     dır yıllar
masada     da masa
üç saat içinde     içinde üç saat
kitap hakkında     hakkında kitap
Tom ile     ile Tom
ağacın altında     altında ağaç
Ankara’dan     dan Ankara
okula     a okul

Aşağıda karşımıza çıkabilecek en temel kelimeler verilmiştir.

in içinde at de-da

on üzerinde with ile

under altında about hakkında

for için, dır-dir to ye-ya

from den-dan between arasında

Aşağıdaki örnekleri dikkatlice inceleyiniz .

in bahçe bahçede
in okul okulda
in İstanbul İstanbul’da
in üç saat üç saat sonra
in 1945 1945’te
in Haziran Haziran

at 5 saat 5 ‘de
at tahta tahtada
at ev evde

on masa masada
on cadde caddede
on Pazartesi Pazartesi
on duvar duvarda

with Linda Linda ile
with me benimle

for Peter Peter için
for us bizim için
for günler günlerdir
for yıllar yıllardır

to İzmir İzmir’e
to okul okula
to iş işe
to bahçe bahçeye

from Manisa Manisa’dan
from you senden

between them onların arasında
about mektup mektup hakkında
under masa masanın altında

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız preposition’ların tamamının İngilizce Gramerinde orijinal anlamları olduğu gibi bazen cümle içlerinde kelimelerle yan yana gelerek kendi anlamları dışında farklı anlamlar ortaya çıkarabilirler. Bu anlam ve kullanım özellikleri her ne kadar ilerideki konularda ayrıntılı incelenecekse de bu aşamada preposition’lar hakkında genel bir bilgi vermenin faydalı olacağı inancındayım. 

Aşağıda bundan sonra karşımıza çıkabilecek tüm preposition’lar kullanım sahalarına göre ele alınmıştır. 

1. Kendi Anlamlarında Kullanımları:


Daha evvel de değindiğimiz gibi tüm preposition’ların kendi orijinal anlamları vardır ve bunlar cümle içinde isimlerin önlerine gelerek onları “yer-zaman-özellik" olarak konumlandırırlar. 


across 

karşısında

at the beginnig of


başlangıcında

against 

karşısında 

at the end of

sonunda

opposite 

karşısında

through 

içine doğru

behind 

arkasında

into 

içine doğru

at the back of 

arkasında

onto 

üzerine doğru

in front of

önünde

on the corner of 

köşesinde

at the bottom of 

en altında

on the left of

solunda

in the middle of

ortasında

on the right of

sağında 

at the top of 

en üstünde

on 

üzerinde

at 

de-da

over 

üzerinde

around

etrafında,cıvarında

in

içinde

beside 

yanında

until 

….kadar

next to 

yanında

by 

kıyısında, en geç

beyond 

ötesinde,ardında

to 

ye,ya

near 

yakınında

under 

altında

from 

den-dan

with 

ile

among 

arasında

without 

siz-sız

between

arasında

for

için, dir-dır

Yukarıda en genel hatları ile en çok kullanılan preposition’lar verilmiştir. Bunlar isimlerin önlerine gelerek onlara anlam derinliği katarlar. Aşağıda ise yine orijinal anlamlı preposition’ların tarihlerle kullanımları verilmiştir. Dikkatle inceleyerek aralarındaki kullanım farklarını ayırt etmeye çalışın.


Günlerde “ on “ kullanılır.


on Monday 

Pazartesi günü

on Saturday

Cumartesi günü

on Friday

Cuma günü


Aylarda “ in “ kullanılır.

in June 

Haziranda

in July

Temmuzda

in April

Nisanda


Saatlerde “ at “ kullanılır.


at 5 o’clock

saat 5’de

at 8 o’clock 

saat 8’de

at 7.15

7.15’de

at half past 10 

on buçukta


Zaman dilimi içinde “ in “ kullanılır. 
( sonra anlamı verir.)


in two hours

iki saat sonra

in five minutes

beş dakika sonra

in ten seconds

on saniye sonra

in 15 years

15 yıl sonra


Sürüklemelerde “ for “ kullanılır.


for years

yıllardır

for 25 days

25 gündür

for 2 weeks

2 haftadır

for a long time

uzun zamandır


Sürüklemelerde “ since “ kullanılır.


since 1946 

1946’dan beri

since December

Aralıktan beri

since last night 

dün akşamdan beri

since Monday 

Pazartesinden beri

since 2 o’clock

saat 2’den beri


Sürüklemelerde “ until “ kullanılır.


until morning

sabaha kadar

until last year

geçen yıla kadar

until 6 o’clock

saat 6’ya kadar

until now

şimdiye kadar


Sürüklemelerde “ by “ kullanılır.


by Christmas

en geç Noel’e kadar

by the 1st of June

en geç 1 Haziran’a kadar

by this time next year

en geç gelecek yıl bu zamana kadar

by tomorrow

en geç yarına kadar


Sayısal tarihlerde “ in “ kullanılır.


in 1978 

1978 yılında

in 1954

1954 yılında


Özel durumlarda “ at “ kullanımı

at Christmas

Noel’de

at dawn

şafakta

at last

sonunda

at long last

en sonunda

at first

ilk önce

at midday

öğleyin

at midnight

gece yarısı

at night

geceleyin

at noon

öğleyin

at once

derhal

at sunset

günün batışında

at the beginning

başlangıçta

at home

evde


2. Ek Halinde Anlamsız Olarak Kullanımları:

Dikkat edilirse 1.maddede preposition’ların orijinal anlamları üzerinde duruldu. Fakat her zaman preposition’lar kendi orijinal anlamlarını vermezler. Bazı isim, sıfat veya fiillerin sonlarına eklenerek birleşik yazılıp söylenir ve onların kuyruğu görevi üstlenirler. Bu tip kullanımlarda kesinlikle özel bir anlam üstlenmeyip ek durumundadırlar ve öylece kelimelerde birlikte bilinmeleri gerekir. 

Unutmayın ki tüm bunlar zaman içinde kullanıla kullanıla öğrenilecek şeylerdir. Aşağıda yer alan örneklerdeki eklerin hiç bir anlamlarının olmadığına dikkat edin.

listen to dinlemek insist on ısrar etmek
look forward to dört gözle beklemek interested in ilgilenmek
have difficulty in zorlanmak afraif of korkmak
angry with kızgın olmak look at bakmak
happy with mutlu olmak point at doğrultmak


3. Ek Halinde Anlam Değiştiren Özellikte Kullanımları: 

Bu kategoride ise preposition’lar kelimelerin sonlarına gelerek kelimelerin orijinal anlamlarını kaybettirip onlara yeni anlamlar verirler. Artık kelime ve preposition’lar kendi anlamlarını yitirmiş üçüncü bir anlam ortaya çıkarmışlardır. Bu tip kelimelerin özel bir yapılış kuralı yoktur ve ayrı ayrı bilinmeleri gerekir. Bu kelimelere “deyimsel fiiller" denir. Aşağıda bir kaç örnek verilmiştir.

give vermek up yukarısı give up terk etmek, bırakmak 
carry taşımak on üzerinde carry on devam etmek
go gitmek on üzerinde go on devam etmek
find bulmak out dışarısı find out öğrenmek 


PREPOSITION KULLANIMLARI

Anlamları Olan Ek Halinde Anlam Değiştirmeyen Ek Halinde Anlam Değiştiren
on masa .... masada insist on .... ısrar etmek go on .... devam etmek


Yukarıdaki bütün bilgiler kitabın ilerideki konularında ayrıntılı olarak incelenecek ve kelimeler kullanıldıkça, karşımıza çıktıkça özümsenecektir. Bu yüzden şu aşamada ek halindeki preposition’ların varlığı sadece felsefi olarak bilinmeli gün geçtikçe artan deneyimlerle bu bilgiler yerlerine oturtulmalıdır. 

Aşağıdaki boşluklara gelebilecek en uygun preposition’ları bulunuz. 

Bahçede …… in ……... 
Aylardır ………………..
Türkiye hakkında ……………….. 
Ağacın altında ………………..
Geceleyin ……………….. 
Parasız ………………..
Çantasında ……………….. 
Kasada ………………..
Duvarda ……………….. 
5 senedir ………………..
1575’den bu yana ……………….. 
Ellerinle ………………..
Dün akşam ……………….. 
İşe ………………..
Uzun zamandır ……………….. 
Babasından from his father 
Caddede ……………….. 
Bensiz ………………..
Tom ile ……………….. 
Caddenin sonunda ………………..
Antalya’dan ……………….. 
Nehir kıyısında ………………..
Kumdalda ……………….. 
Arabamın önünde ………………..
Üç saat içinde ……………….. 
Evimize yakın ………………..
Yerde …… on …….. 
Günün başlangıcında ………………..
Paris’e ……………….. 
Caddenin karşısında ………………..
Masaların arasında ……………….. 
Gençliğimden bu yana ……………….. 
Bizim için ……………….. 
Dağın ardında ………………..
Evde ……………….. 
Senin için ………………..
Mektupla ilgili ……………….. 
Dakikalardır …… for ……..
Ocakta ……………….. 
Tom’un arkasında ………………..
Geçen haftadan beri ……………….. 
Bu güne kadar ………………..
İstanbul’da ……………….. 
En geç pazara kadar ………………..
İstanbul’a ……………….. 
Sabaha kadar ………………..
İstanbul’dan ……………….. 
Filmin sonunda ………………..
İstanbul’a kadar ……………….. 
Hafta sonunda ………………..
Salı günü .. on Tuesday … 
Kısa zamanda ………………..
Benimle ……………….. 
Yarın ………………..
11.30’da ……………….. 
Dün ………………..
Sabahları ……………….. 
Bu günlerde ………………..
En geç yarına kadar ……………….. 
Yüz yıldır ………………..
Saat 4’e kadar ……………….. 
Masanın altında ………………..

Bu bölüm " İNGİLİZCEYE GİRİŞ " adlı kitabın " Preposition " konusunun özetlenmiş bir bölümünü içermektedir.
Konuyu tam olarak anlayıp alıştırmaları yapmadan bir sonraki derse geçmeyiniz.
ALINTIDIR. NGLZCE PREPOSITION Kullanmlar, Trke Edat Kavram. Erhan Sarolu...

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam4
Toplam Ziyaret61909
Hava Durumu
Seviye Tespit Sınavı

Seviye Testi TIKLAYIN

 

Instagram
 Gaziantep İngilizce Kurs
Facebook
Sözlük