• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/gaziantepingilizceders/
Üyelik Girişi
Konu Anlatımları
İngilizce Paylaşımlar
Site Haritası

Indefinite Prononouns (Somebody, Anybody, Nobody)

Indefinite Prononouns (Somebody, Anybody, Nobody)

Bir önceki derste anlatılan some ve any kullanım kuralları, bu dersteki zamirler için de geçerlidir. Yani olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde kullanımları aynıdır. Fakat anlam olarak birbirlerinden farklıdırlar. Aşağıdaki tabloda, indefinite pronouns (belgisiz zamirler)in kullanımına ilişkin detaylı açıklamalar ve örnekler verilmiştir.

somebodyBirisiSomebody stole my wallet (Birisi cüzdanımı çaldı)
someoneBirisiI saw somene outside. (Bahçede birisini gördüm.)
somethingBirşeyThere is something on your head. (Kafanda birşey var.)
somewhereBiryerI left my glassess somewhere. (Gözlüğünü bir yerde unuttum.)
anybodyHiç kimse / Herhangi bi kimseI didn’t see anybody at home. (Evde kimseyi görmedim.)
anyoneHiç kimse / Herhangi bir kimseIs there anyone in the class? (Sınıfta kimse var mı?)
anythingHiçbir şey / Herhangi bir şeyI didn’t buy anything yesterday. (Dün hiçbir şey satın almadım.)
anywhereHiçbir yer / Herhangi bir yerWe didn’t go anywhere last summer. (Geçen yaz hiçbir yere gitmedik.)
nobodyHiçbir yerI saw nobody at school. (Okulda hiç kimseyi görmedim) 
nooneHiç kimseI met noone at the party. (Partide hiç kimseyle tanışmadım.)
nothingHiçbir şeyI sold nothing yesterday. (Dün hiçbir şey satmadım.)
nowhereHiçbir yerI went nowhere last holiday. (Geçen tatil hiçbir yere gitmedim.)

 

EXAMPLES (ÖRNEKLER)

 

- They didn’t see anyone/any body in the room. (Odada hiç kimseyi görmediler.)

- They saw no one / nobody in the room. (Odada hiç kimseyi görmediler.)

- He doesn’t want anything. (Hiçbir şey istemiyor.)

- He wants nothing. (Hiçbir şey istemiyor.)

- I am not going anywhere. (Hiçbir yere gitmiyorum.)

- I am going nowhere. (Hiçbir yere gitmiyorum.)

- We want go to somewhere. (Bir yere gitmek istiyoruz.)

- The man is going to buy something. (Adam birşey alacak.)

- Your father is talking to somebody / someone. (Baban birisiyle konuşuyor.)

- Can anybody lift this heavy stone? (Herhangi biri bu taşı kaldırabilir mi?)

- Will you go anywhere? (Bir yere gidecek misin?)

- Do you want anything to read? (Okuyacak birşey istiyor musun?)

 No ile başlayan zamirler yapı olarak olumlu cümlede kullanılırlar, fakat anlamları olumsuzdur. Bu durum Türkçe’de yoktur.

- I saw nobody at the party. (Partide hiç kimseyi görmedim.)

Bu cümlenin Türkçe’ye birebir çevrilmiş hali, "Partide hiçkimseyi gördüm" şeklindedir. Görüldüğü gibi cümlede olumsuzluk eki not kullanılmamıştır, fakat cümlenin anlamı olumsuzdur.

► Any ile başlayan zamirler olumsuz cümlelerde kullanıldığında, hiç anlamındadır.

- I didn’t see anybody at the party. 
(Partide hiç kimseyi görmedim.)

 Nobody ve somebody özne olarak kullanılabilirler ve daima tekil olarak düşünülürler.

- Somebody called my name. (Birisi ismimi söyledi.)

- Somebody always follows me. (Birisi beni her zaman takip eder.)

 Anybody de özne olarak kullanılır ancak o zaman herhangi biri anlamına gelir. 

- No one / nobody is coming to my wedding. (Düğünüme kimse gelmiyor.)

- Anybody can cook an egg. (Herhangi bir kişi / herkes yumurta pişirebilir.)

 Some, bir, herhangi bir manasında kullanılır ve tekildir. 

- Some day I’ll be rich and help the poor. (Bir gün zengin olup fakirlere yardım edeceğim.)

 Any, (her, herhangi bir) manasında kullanılır ve olumlu mana verir. Tekil olarak düşünülür. 

- Any man in my company can solve this problem. (Şirketimdeki herhangi bir kişi / herkes bu problemi çözebilir.)

- Anything in this shop is expensive. (Bu dükkandaki herşey pahalıdır.)

- You can ride any horse in my stable. (Ahırımdaki her atı sürebilirsin.)

 No, (hiçbir ) manasında kullanılır. Bu manada kullanıldığı zaman hem tekil hem de çoğul olarak kullanılabilir. 

- No man in his village will invite you for dinner. (Köyünde hiçbir adam seni akşam yemeğine davet etmez.)

- There is no bus now. We have to walk. (Şimdi bir otobüs yok. Yürümek zorundayız.)

- We slept in the car. Because there were no hotels in the town. (Arabada uyuduk. Çünkü kasabada hiç otel yoktu.)

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam6
Toplam Ziyaret67678
Hava Durumu
Seviye Tespit Sınavı

Seviye Testi TIKLAYIN

 

Instagram
 Gaziantep İngilizce Kurs
Facebook
Sözlük